Integritetspolicy

Integritetspolicy

Vi på butik.stadsallskapet.se (”vi”, ”oss”, ”vår”) värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. I denna integritetspolicy förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter när du besöker vår webbplats och handlar i vår webbutik. Vi följer de gällande reglerna för dataskydd, inklusive EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

Vad är personuppgifter och vad innebär behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det kan till exempel vara namn, adress, e-postadress, telefonnummer, IP-adress eller betalningsinformation. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Till exempel insamling, lagring, bearbetning, överföring eller radering.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

När du besöker vår webbplats samlar vi in viss information om dig med hjälp av cookies. Cookies är små textfiler som lagras på din enhet när du besöker en webbplats. Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, analysera trafiken på vår webbplats och anpassa marknadsföringen till dina intressen. Du kan läsa mer om cookies och hur du kan hantera dem i vår cookiepolicy.

När du handlar i vår webbutik samlar vi in de personuppgifter som du lämnar till oss i samband med beställningen. Det kan till exempel vara namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningsinformation och orderhistorik. Vi behöver dessa uppgifter för att kunna leverera varorna till dig, hantera betalningen, kommunicera med dig om din beställning och hantera eventuella reklamationer eller returer.

Vi kan också använda dina personuppgifter för att skicka dig nyhetsbrev, erbjudanden och annan marknadsföring via e-post eller sms, om du har samtyckt till det. Du kan när som helst avregistrera dig från sådan marknadsföring genom att följa instruktionerna i varje utskick eller kontakta oss.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Städsällskapet i Stockholm AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Det innebär att vi ansvarar för att behandlingen sker på ett lagligt och korrekt sätt.

Vem delar vi dina personuppgifter med?

Vi delar inte dina personuppgifter med någon annan än de som behöver dem för att uppfylla våra åtaganden gentemot dig eller de som vi har ett avtal med för att skydda dina personuppgifter. Det kan till exempel vara våra leverantörer av betaltjänster, frakttjänster, IT-tjänster eller marknadsföringstjänster.

Vi kan också komma att dela dina personuppgifter med myndigheter eller andra parter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller för att försvara våra rättigheter eller intressen.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för det ändamål som de samlades in för eller så länge som vi är skyldiga att göra det enligt lag. När vi inte längre behöver dina personuppgifter raderar vi dem på ett säkert sätt eller anonymiserar dem så att de inte längre kan kopplas till dig.

Vilka rättigheter har du som registrerad?

Du har flera rättigheter enligt GDPR när det gäller dina personuppgifter. Du har rätt att:

  • begära tillgång till dina personuppgifter och få en kopia av dem
  • begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter
  • begära radering av dina personuppgifter, om det inte finns någon laglig grund för att fortsätta behandla dem
  • begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, om du till exempel ifrågasätter deras riktighet eller laglighet
  • invända mot behandlingen av dina personuppgifter, om den baseras på vårt berättigade intresse eller sker för direktmarknadsföring
  • återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter, om behandlingen baseras på ditt samtycke
  • begära dataportabilitet, det vill säga att få överföra dina personuppgifter till ett annat personuppgiftsansvarigt, om det är tekniskt möjligt
  • klaga till en tillsynsmyndighet, om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt

Om du vill utöva någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges nedan.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse. Vi begränsar tillgången till dina personuppgifter till de personer som behöver dem för att utföra sina arbetsuppgifter. Vi använder kryptering, brandväggar och andra säkerhetsfunktioner för att förhindra dataintrång. Vi utbildar vår personal i dataskyddsfrågor och följer interna policys och rutiner.

Hur kontaktar du oss?

Om du har några frågor eller synpunkter om vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter kan du kontakta oss på följande sätt:

Städsällskapet i Stockholm AB
Org.nr: 556733-3975
Adress: Fiskhallsvägen 16, 120 44 Årsta
E-post: [email protected]
Telefon: 08-602 86 66

Ändringar i denna integritetspolicy

Vi kan komma att uppdatera eller ändra denna integritetspolicy från tid till annan. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på vår webbplats. Om vi gör väsentliga ändringar kommer vi att informera dig på lämpligt sätt.

Denna integritetspolicy uppdaterades senast den 16 juni 2023.

Varukorg